Jyvaskyla-Shopping Centres

Torikeskus

AddressYliopistonkatu 36-38, Jyvaskyla
Phone014 610 387

Kauppakeskus Jyväskeskus

AddressKauppakatu 29-31, Jyvaskyla
Phone020 766 4706